Nyttorealisering, K/I-analys och business case i kombination                  (Link to ENGLISH SITE)

I publika Sverige används vid IT-investeringar ofta den nyttoanalys, men mest vanligt som beslutsunderlag är K/I-analys, ROI och återbetalningsperiod, "payback". Här finns alla förutsättningar att gå över till Reliable Business Case eftersom den ersätter dessa, förbättrar, förenklar, och styr upp hur analysen skall utföras, hur värderingen skall ske, och vad som skall redovisas. Den har ambitionen att bli en best practise för alla organisationer som vill få kontroll på verksamhetsinvesteringar. RBC uppnår trovärdighet och precision genom att grunda analysen i verklig förändring - det som människor skall göra annorlunda och bättre. Inte akademiska konstruktioner, men ej heller luftslott som ofta byggs av t.ex. vid användning av PENG-metoden.

Till skillnad från traditionell nyttoanalys stödjer RBC även kostnadsanalys och "Total Cost of Ownership", TCO. RBC:s SnabbAnalys med möjlighet till förbättringsfaser garanterar att man bara lägger så mycket tid på analysen som krävs för stunden. I Sverige har eDelegationen tagit fram en vägledning för Nyttorealisering. Målsättningen är att åt offentliga organisationer tillhandahålla ett strukturerat stöd för hantering och realisering av de nyttor som ligger till grund för genomförandet av satsningar i verksamhetsutveckling, och för beslutsfattande kopplat till verksamhetsutveckling. Reliable Business Case stödjer detta och bär därför vara ett självklart val när man bestämmer vilka verktyg, metoder, och mallar, som skall stödja sin organisation.

RBC har inbyggt i metodiken ett naturligt stöd för Nyttorealisering, dvs. hitta och värdera förändringar som skall ske i process och organisation i verksamheten för att sluteffekterna skall uppstå. I takt med att nu stat, kommun och landsting går över till att förstärka projektmetoder med just nyttorealisering, kommer RBC-analysen att stadigt vinna mark. Metoden är inte ny utan har under de senaste 10 åren förfinats, allt eftersom analysuppdrag har genomförts och ny erfarenhet har modifierat metoden. Den har används för både små snabba utredningar och stora utredningar på nästan 2 000 MSEK.

 • RBC erbjuder nyckeltalen din organisation använder vid investering - ROI, payback, nuvärde, internränta, osv
 • Reliable Business Case räknar aldrig med osannolika vinster man aldrig kommer att se och mäta
 • MEN - den har konkret vägledning för verksamhetsnyttor som inte kan värderas i pengar men likväl är drivande för beslut
 • Beslutsfattarna förstår tydligt vad se ser för siffror framför sig, risker och sannolikhet till resultat
 • RBC hanterar nyttovärdering och kostnaderpå samma sätt
 • Metoden erbjuder den länge saknade vägledningen hur verksamhetsnytta skall väderas till pengar på ett systematiskt sätt
 • Nyttorealisering är utformat för att stödja nyttorealisering ,"benefits realisation", dvs. att ge underlag för vidare proaktiv förändringsledning och mätning
 • RBC Excel Tool är ett stöd för att genomföra analyser och dokumentera dem
 • RBC Excel Tools rapport erbjuder snygg presentation av de resultat ni själva väljer ut är relevanta för beslutet

Reliable Business Case-metoden stödjer när det gäller IT-investeringar hur man reducerar kostnaderna för IT och IT-avdelningen. Läs gärna mer på länkarna i menyn till vänster om hur man snabbt sänker IT-kostnaderna kortsiktigt respektive hur man angriper de långsiktiga, stora kostnaderna. När det gäller de långsiktiga drivkrafterna till kostnader är det enda vettiga sättet att kontinuerligt i varje investering bygga rätt. Med tiden skapas en professionell IT-enhet, IT-miljö, och IT-försörjning.

RBC Excel ToolTM

I menyn till vänster kan du klicka på länken och helt gratis prova RBC Excel Tool, som syftar till att enkelt kunna utföra analyser enligt metoden, dokumentera, och rapportera. Till höger ses ett exempel på rapporten, som används av dig som analytiker för att analysera, hitta mål och rekommendationer, och för att välja ut lämpliga diagram och tabeller för att stödja din rapport och rekommendation. Inbyggt i Excel-filen finns hjälp och stöd för hur analysen skall utföras, men djupare förståelse förklaras i en utbildning eller med en riktad insats för att införa metoden hos just er organisation.

RBCET har idag en funktion som med ett klick översätter verktygets gränssnitt mellan svenska och engelska. Allt, inklusive vägledningarna översätts automatiskt till respektive språk.

Utbildning och införande i er verksamhet

Utbildningen är utformad för dig som skall använda metoden i din verksamhet, eller för dig som är konsult och vill kunna göra denna form av analyser i kunduppdrag. Den vänder sig till bl.a. CFO, CIO, controllers, IT-strateger, affärs- och verksamhetsutvecklare, och projektledare, eller business/managementkonsulter. Utbildningsuppdrag i metoden, och införande i er besluts-, projekt- och programledningsprocess, IT-controlling, och verksamhetsutveckling, erbjuds efter intresse. Antingen ett standardiserat kursutbud genom en utbildningspartner, eller så erbjuds företagsspecifikt utbildning kombinerat med konsultstöd för att införa RBC och Nyttorealisering som processer i er organisation.

Reliable Business Case Handbook

Reliable Business Case HandbookJag skriver för fullt och lägger ner mycket energi till att göra den läsvänlig, lättläst, och pedagogisk. Parallellt utvecklar jag ett effektivt utbildningsmaterial och mallar, som gör det enkelt och effektivt att både förstå och tillämpa metoden och RBC Excel Tool i verksamheten. Vill du ha ett mail som påminnelse, när den är klar för leverans, anmäl dig via kontakt-länken till vänster.

 

Intresse för metod, utbildning eller konsultuppdrag

Via kontaktformuläret till vänster är du välkommen anmäla intresse för bok, utbildning, och förstås konsultuppdrag. Konsultuppdrag sker via arbetsgivaren HiQ. Exempel på konsultuppdrag:

 • Verksamhetsutveckling, organisationsförändring, processanalys, dokumentation, planer och strategier
 • Projektledning, förändringsledning, tillfällig roll i linjen
 • Resultatkontroll, projekt-controlling och projektekonomi
 • IT-strategi; Kostnadsreducering, konsolidering, organisation, sourcing
 • Upphandlingsstöd, projektledare upphandlingsprojekt
 • Införande av Reliable Business Case, införande av Nyttorealisering, anpassning till projektstyrningsmodell, anpassning av programkontor (PMO), inventering och förbättring av befintliga verktyg och mallar, utbildning av analytiker, projektledare, ledare och beslutsfattare, coaching och mentorskap
 • Realisationsledare & förändringsledare - tar fram nyttoplan, strategier för att nyttoeffekter skall uppstå på riktigt och resultera i pengar som syns i resultaträkningen, stödjer verksamheten i förändring, mäter förändring och ekonomiska resultat, rapportering till styrgrupp

 Tyrone SkogströmVill ni få hjälp med analyserna kan ni kontakta Tyrone Skogström, 0702 – 94 32 02, eller via kontaktformuläret i vänstra menyn. Läs mer på kompletta CV:n på http://www.linkedin.com/in/tyroneskogstrom

 

kostnads- nyttoanalys, effekthemtagning, grund, nyttogrunder, konsult, tjänster, paketerad lösning, ansvarsfördelning, bedömning, beräkna, beslut, beroende, certifierad, dokumentmall, e-delegationens, effekter, effektivisering, effektiviteten, effektkedja, ekonomisk, engagemang, finansieringen, förväntade, förändringsaktiviteter, förändringsarbete, förändringsprocess, förändringstakt, hinder, inriktning, intressenter, investering, investeringsbedömning, investeringskalkyl, investeringsplaneringen, kalkyler, kartlägga behov, kostnaderna, krav, kunskap, lönsam, lösningsförslag, metodik, mål, möjligheter, nyttan, nyttoanalys, nyttoanalysen, nyttoanalyseras, nyttoeffekter, nyttor, nyttorealisering, nyttovärderingen, offentlig, orsak-verkan, PENG, PENG-modell, planera, prioritering, processer, Processutveckling, ramverk, realisera, realiseringen, realiseringsansvar, redovisning, reduktionen, resultatet, risk, sammanställningar, sektor, specificera, strategiska, strukturerad, tillgångar, underlag, uppföljningsplaner, uppskattning, utvärdering, bedömning, värdering, förbättringsanalys, verksamheten, verktyg, åtagande, åtgärdskostnader, k/i-analys, K/N, k/n-analys, business, case, business case, bok, utbildning, köpa, handledning, vägledning, utveckling, träning, införa, införande, cashflow, kassaflöde, projekt, projektmodell, projektmetod, program, programstyrning, mätbart, nyckeltal, KPI, programkontor, projektkontor, PRINCE2, XLPM, PM3, semcon, sweco, ÅF, centigo, tieto, altran, revision, uppdrag, ey, ernst, young, accenture, cinode, verva, offentlig, tjänster, upphandling, avtal, ramavtal, publik, kommun, landsting, stat, myndighet, kvalitativ, svårvärderad, indirekt, direkt, nytta, CGI, Cybercom, Evry, verk, universitet, handledare, master, abstract,  konsult, verksamhetskonsult, business analyst, verksamhetsanalytiker, management, managementkonsult, finansiell, ekonomisk, controlling, IT-controller, projektekonomi, guide, manual, handlingsplan, nyttorealiseringsplan, roi by chance, ROI, payback, återbetalning, återbetalning av investerat kapital, investerat, kapital, IRR, internränta, IR, beslut, leda, styra, ledarskap, koncern, global, internationell, nordisk, norden, strategi, KPMG, SAS, BI, CRM, ERP, ECM, logistik, lön, lönesystem, tidredovisning, rekrytering, rekryteringssystem, organisation, effektivisering, HiQ, produktion, förvaltning, beställare, inköp, inköpare, it-försörjning, outsourcing, kontraktör, affärssystem, ledningssystem, ledning, offentliga, marknaden, konsultbolag, leverantörer, stockholm, göteborg, malmö, uppsala, umeå, sundsvall, konferens, seminarium, föreläsare, lärare, CFO, CIO, CEO, direktör, IT-direktör, ekonomidirektör, sverige, finland, norge, danmark, iceland, telefoni, TCO, excelmall, mall, business case-mall, gratis, free, return on investment, process, verksamhet, chefer, OGC, PMI, IPMA, LOU, upphandling, beslutspåverkan, införa, metod, riskanalys, riskreducering, astrakan, coach, dataföreningen, svensk, svenska, engelsk, total, industri, it-kostnader, verksamhetskostnader, driftkostnader, drift, outsourcing, sourcing, insourcing, avtal, inhouse, inhouse-regler, författare, uppsats, call center, kundtjänst, sälj, köp, hyra, leasa, mallar, office, kontor, ärendehantering, informationshantering, affärsinformation, datalager, rapporter, molntjänst, cloud, budget, budgetering, viktigt, fördelar, nackdelar, redovisning, beslut, beslutsunderlag, underlag, konsult, efaktura, fakturering, hantering, projektledare, programledare, kalkyl, beräkning, utvärdering, målbild, plan, bank, försäkring, internet, online, shop, handel, mätbar, jämförelse

kostnads- nyttoanalys, effekthemtagning, grund, nyttogrunder, konsult, tjänster, paketerad lösning, ansvarsfördelning, bedömning, beräkna, beslut, beroende, certifierad, dokumentmall, e-delegationens, effekter, effektivisering, effektiviteten, effektkedja, ekonomisk, engagemang, finansieringen, förväntade, förändringsaktiviteter, förändringsarbete, förändringsprocess, förändringstakt, hinder, inriktning, intressenter, investering, investeringsbedömning, investeringskalkyl, investeringsplaneringen, kalkyler, kartlägga behov, kostnaderna, krav, kunskap, lönsam, lösningsförslag, metodik, mål, möjligheter, nyttan, nyttoanalys, nyttoanalysen, nyttoanalyseras, nyttoeffekter, nyttor, nyttorealisering, nyttovärderingen, offentlig, orsak-verkan, PENG, PENG-modell, planera, prioritering, processer, Processutveckling, ramverk, realisera, realiseringen, realiseringsansvar, redovisning, reduktionen, resultatet, risk, sammanställningar, sektor, specificera, strategiska, strukturerad, tillgångar, underlag, uppföljningsplaner, uppskattning, utvärdering, bedömning, värdering, förbättringsanalys, verksamheten, verktyg, åtagande, åtgärdskostnader, k/i-analys, K/N, k/n-analys, business, case, business case, bok, utbildning, köpa, handledning, vägledning, utveckling, träning, införa, införande, cashflow, kassaflöde, projekt, projektmodell, projektmetod, program, programstyrning, mätbart, nyckeltal, KPI, programkontor, projektkontor, PRINCE2, XLPM, PM3, semcon, sweco, ÅF, centigo, tieto, altran, revision, uppdrag, ey, ernst, young, accenture, cinode, verva, offentlig, tjänster, upphandling, avtal, ramavtal, publik, kommun, landsting, stat, myndighet, kvalitativ, svårvärderad, indirekt, direkt, nytta, CGI, Cybercom, Evry, verk, universitet, handledare, master, abstract,  konsult, verksamhetskonsult, business analyst, verksamhetsanalytiker, management, managementkonsult, finansiell, ekonomisk, controlling, IT-controller, projektekonomi, guide, manual, handlingsplan, nyttorealiseringsplan, roi by chance, ROI, payback, återbetalning, återbetalning av investerat kapital, investerat, kapital, IRR, internränta, IR, beslut, leda, styra, ledarskap, koncern, global, internationell, nordisk, norden, strategi, KPMG, SAS, BI, CRM, ERP, ECM, logistik, lön, lönesystem, tidredovisning, rekrytering, rekryteringssystem, organisation, effektivisering, HiQ, produktion, förvaltning, beställare, inköp, inköpare, it-försörjning, outsourcing, kontraktör, affärssystem, ledningssystem, ledning, offentliga, marknaden, konsultbolag, leverantörer, stockholm, göteborg, malmö, uppsala, umeå, sundsvall, konferens, seminarium, föreläsare, lärare, CFO, CIO, CEO, direktör, IT-direktör, ekonomidirektör, sverige, finland, norge, danmark, iceland, telefoni, TCO, excelmall, mall, business case-mall, gratis, free, return on investment, process, verksamhet, chefer, OGC, PMI, IPMA, LOU, upphandling, beslutspåverkan, införa, metod, riskanalys, riskreducering, astrakan, coach, dataföreningen, svensk, svenska, engelsk, total, industri, it-kostnader, verksamhetskostnader, driftkostnader, drift, outsourcing, sourcing, insourcing, avtal, inhouse, inhouse-regler, författare, uppsats, call center, kundtjänst, sälj, köp, hyra, leasa, mallar, office, kontor, ärendehantering, informationshantering, affärsinformation, datalager, rapporter, molntjänst, cloud, budget, budgetering, viktigt, fördelar, nackdelar, redovisning, beslut, beslutsunderlag, underlag, konsult, efaktura, fakturering, hantering, projektledare, programledare, kalkyl, beräkning, utvärdering, målbild, plan, bank, försäkring, internet, online, shop, handel, mätbar, jämförelse

kostnads- nyttoanalys, effekthemtagning, grund, nyttogrunder, konsult, tjänster, paketerad lösning, ansvarsfördelning, bedömning, beräkna, beslut, beroende, certifierad, dokumentmall, e-delegationens, effekter, effektivisering, effektiviteten, effektkedja, ekonomisk, engagemang, finansieringen, förväntade, förändringsaktiviteter, förändringsarbete, förändringsprocess, förändringstakt, hinder, inriktning, intressenter, investering, investeringsbedömning, investeringskalkyl, investeringsplaneringen, kalkyler, kartlägga behov, kostnaderna, krav, kunskap, lönsam, lösningsförslag, metodik, mål, möjligheter, nyttan, nyttoanalys, nyttoanalysen, nyttoanalyseras, nyttoeffekter, nyttor, nyttorealisering, nyttovärderingen, offentlig, orsak-verkan, PENG, PENG-modell, planera, prioritering, processer, Processutveckling, ramverk, realisera, realiseringen, realiseringsansvar, redovisning, reduktionen, resultatet, risk, sammanställningar, sektor, specificera, strategiska, strukturerad, tillgångar, underlag, uppföljningsplaner, uppskattning, utvärdering, bedömning, värdering, förbättringsanalys, verksamheten, verktyg, åtagande, åtgärdskostnader, k/i-analys, K/N, k/n-analys, business, case, business case, bok, utbildning, köpa, handledning, vägledning, utveckling, träning, införa, införande, cashflow, kassaflöde, projekt, projektmodell, projektmetod, program, programstyrning, mätbart, nyckeltal, KPI, programkontor, projektkontor, PRINCE2, XLPM, PM3, semcon, sweco, ÅF, centigo, tieto, altran, revision, uppdrag, ey, ernst, young, accenture, cinode, verva, offentlig, tjänster, upphandling, avtal, ramavtal, publik, kommun, landsting, stat, myndighet, kvalitativ, svårvärderad, indirekt, direkt, nytta, CGI, Cybercom, Evry, verk, universitet, handledare, master, abstract,  konsult, verksamhetskonsult, business analyst, verksamhetsanalytiker, management, managementkonsult, finansiell, ekonomisk, controlling, IT-controller, projektekonomi, guide, manual, handlingsplan, nyttorealiseringsplan, roi by chance, ROI, payback, återbetalning, återbetalning av investerat kapital, investerat, kapital, IRR, internränta, IR, beslut, leda, styra, ledarskap, koncern, global, internationell, nordisk, norden, strategi, KPMG, SAS, BI, CRM, ERP, ECM, logistik, lön, lönesystem, tidredovisning, rekrytering, rekryteringssystem, organisation, effektivisering, HiQ, produktion, förvaltning, beställare, inköp, inköpare, it-försörjning, outsourcing, kontraktör, affärssystem, ledningssystem, ledning, offentliga, marknaden, konsultbolag, leverantörer, stockholm, göteborg, malmö, uppsala, umeå, sundsvall, konferens, seminarium, föreläsare, lärare, CFO, CIO, CEO, direktör, IT-direktör, ekonomidirektör, sverige, finland, norge, danmark, iceland, telefoni, TCO, excelmall, mall, business case-mall, gratis, free, return on investment, process, verksamhet, chefer, OGC, PMI, IPMA, LOU, upphandling, beslutspåverkan, införa, metod, riskanalys, riskreducering, astrakan, coach, dataföreningen, svensk, svenska, engelsk, total, industri, it-kostnader, verksamhetskostnader, driftkostnader, drift, outsourcing, sourcing, insourcing, avtal, inhouse, inhouse-regler, författare, uppsats, call center, kundtjänst, sälj, köp, hyra, leasa, mallar, office, kontor, ärendehantering, informationshantering, affärsinformation, datalager, rapporter, molntjänst, cloud, budget, budgetering, viktigt, fördelar, nackdelar, redovisning, beslut, beslutsunderlag, underlag, konsult, efaktura, fakturering, hantering, projektledare, programledare, kalkyl, beräkning, utvärdering, målbild, plan, bank, försäkring, internet, online, shop, handel, mätbar, jämförelse, kostnads- nyttoanalys, effekthemtagning, grund, nyttogrunder, konsult, tjänster, paketerad lösning, ansvarsfördelning, bedömning, beräkna, beslut, beroende, certifierad, dokumentmall, e-delegationens, effekter, effektivisering, effektiviteten, effektkedja, ekonomisk, engagemang, finansieringen, förväntade, förändringsaktiviteter, förändringsarbete, förändringsprocess, förändringstakt, hinder, inriktning, intressenter, investering, investeringsbedömning, investeringskalkyl, investeringsplaneringen, kalkyler, kartlägga behov, kostnaderna, krav, kunskap, lönsam, lösningsförslag, metodik, mål, möjligheter, nyttan, nyttoanalys, nyttoanalysen, nyttoanalyseras, nyttoeffekter, nyttor, nyttorealisering, nyttovärderingen, offentlig, orsak-verkan, PENG, PENG-modell, planera, prioritering, processer, Processutveckling, ramverk, realisera, realiseringen, realiseringsansvar, redovisning, reduktionen, resultatet, risk, sammanställningar, sektor, specificera, strategiska, strukturerad, tillgångar, underlag, uppföljningsplaner, uppskattning, utvärdering, bedömning, värdering, förbättringsanalys, verksamheten, verktyg, åtagande, åtgärdskostnader, k/i-analys, K/N, k/n-analys, business, case, business case, bok, utbildning, köpa, handledning, vägledning, utveckling, träning, införa, införande, cashflow, kassaflöde, projekt, projektmodell, projektmetod, program, programstyrning, mätbart, nyckeltal, KPI, programkontor, projektkontor, PRINCE2, XLPM, PM3, semcon, sweco, ÅF, centigo, tieto, altran, revision, uppdrag, ey, ernst, young, accenture, cinode, verva, offentlig, tjänster, upphandling, avtal, ramavtal, publik, kommun, landsting, stat, myndighet, kvalitativ, svårvärderad, indirekt, direkt, nytta, CGI, Cybercom, Evry, verk, universitet, handledare, master, abstract,  konsult, verksamhetskonsult, business analyst, verksamhetsanalytiker, management, managementkonsult, finansiell, ekonomisk, controlling, IT-controller, projektekonomi, guide, manual, handlingsplan, nyttorealiseringsplan, roi by chance, ROI, payback, återbetalning, återbetalning av investerat kapital, investerat, kapital, IRR, internränta, IR, beslut, leda, styra, ledarskap, koncern, global, internationell, nordisk, norden, strategi, KPMG, SAS, BI, CRM, ERP, ECM, logistik, lön, lönesystem, tidredovisning, rekrytering, rekryteringssystem, organisation, effektivisering, HiQ, produktion, förvaltning, beställare, inköp, inköpare, it-försörjning, outsourcing, kontraktör, affärssystem, ledningssystem, ledning, offentliga, marknaden, konsultbolag, leverantörer, stockholm, göteborg, malmö, uppsala, umeå, sundsvall, konferens, seminarium, föreläsare, lärare, CFO, CIO, CEO, direktör, IT-direktör, ekonomidirektör, sverige, finland, norge, danmark, iceland, telefoni, TCO, excelmall, mall, business case-mall, gratis, free, return on investment, process, verksamhet, chefer, OGC, PMI, IPMA, LOU, upphandling, beslutspåverkan, införa, metod, riskanalys, riskreducering, astrakan, coach, dataföreningen, svensk, svenska, engelsk, total, industri, it-kostnader, verksamhetskostnader, driftkostnader, drift, outsourcing, sourcing, insourcing, avtal, inhouse, inhouse-regler, författare, uppsats, call center, kundtjänst, sälj, köp, hyra, leasa, mallar, office, kontor, ärendehantering, informationshantering, affärsinformation, datalager, rapporter, molntjänst, cloud, budget, budgetering, viktigt, fördelar, nackdelar, redovisning, beslut, beslutsunderlag, underlag, konsult, efaktura, fakturering, hantering, projektledare, programledare, kalkyl, beräkning, utvärdering, målbild, plan, bank, försäkring, internet, online, shop, handel, mätbar, jämförelse