Införande, utbildning, konsulttjänster

Införande av RBC-metoden i organisationer kräver anpassning till verksamhet, processer och verktyg som redan finns. Finns bara ett sätt att göra det på, och det är att eftersträva enkelhet och i takt med människorna.

Verksamhetsutveckling bygger på att människor ändrar beteende och arbetar på ett nytt sätt. Det är ett av det svåraste som finns. Det räcker inte med att skriva nya dokument. Det räcker inte att skicka ledare och personal på utbildning. Beteendeförändringen måste uppmuntras och införas på det klokaste av sätt. Det är det som införande innebär.

Utbildningen utformas för dig som skall använda metoden i din verksamhet. Den vänder sig till dem som kommer i kontakt med investeringarna me dlite olika innehåll och målsättning beroende på vilka uppgifter i processen de har. Det kan vara CFOs, CIOs, CEOs eller verksamhetschefer som skall agera beslutsfattare i styrgrupper. Det kan vara IT-strateger, eller program- och projektledare som skall formera analysuppdragen, hantera resultat och delta i rapporteringen av dem. Det kan vara analytiker, verksamhetskonsulter, managementkonsulter osv. som skall utföra själva RBC-analysen. Det kan vara controllers, förändringsledare, change managers eller analytiker som skall mäta resultat och rapportera verksamhetsförbättringar och resultat.

Välj mellan ett standardiserat kursinnehåll eller så erbjuds företagsspecifik och mer målgruppsanpassad utbildning kombinerat med t.ex. konsultstöd och mentorskap för att införa RBC-metoden eller ett helt ramverk för Nyttorealisering i er organisation.

Alla konsulttjänster utförs som anställd hos min arbetsgivare HiQ, www.hiq.se . HiQ med sina 1.400 svenska konsulter har ramavtal med många av era organisationer, kanske även din, och vi här i expert-teamet kan kombinera erfarenhet som passar för just ert behov.Du är välkommen att fråga om övriga konsultuppdrag enligt nedan listade områden. Observera att ev. konsultuppdrag sker via min arbetsgivare HiQ.

 • Införande av metoden Reliable Business Case och anpassa till befintlig projektstyrningsmodell, t.ex. XLPM, Prince2, PPS, PROPS
 • Utbildning - i generell business case-träning, RBC-metoden, projektekonomi, nyttorealisering, strategisk IT-investering, reducering av långsiktiga kostnadsdrivare
 • Införande av ramverk för Nyttorealisering (eDelegationen, internationellt även Benefits management) och anpassning av processer, verktyg och mallar, utbildning av utredare, controllers och beslutsfattare, coaching, learning-by-doing koncept
 • Uppföljning om redan gjorda investeringar givit resultat och att hitta ytterligare nytta att vinna från pengar som redan är nerlagda, nyttoinventering, TCO-analys och kostnadsinventering
 • Hantering av projektekonomi
 • Investeringsunderlag baserat på RBC - upphandlingsstöd, förstudier, anbudsvärderingar baserat på skapad nytta och värde, projektbudgetering
 • Processanalys, processförbättring baserat på skapad verksamhetsnytta
 • Verksamhetskonsulting, projektledning, förändringsledning, interim linjeroll, ledare
 • IT-strategi/IT-kostnader strategiskt - kostnadsreducering på kort- och lång sikt, konsolidering, sourcingstrategi
 • Införande av RBC Excel Tool vid investeringsanalys och upphandlingar, eller anpassning av den
 • Nyttorealisationsledare - förändringsledare för verksamhetsförbättringen - tar fram nyttoplan, strategier för att finansiella och kvalitativa nyttoeffekter skall uppstå på riktigt och bli mätbara
 • Mätning av nyttoresultat - metoder och processer för mätning av resultat i verksamheten
 • Management coaching

Vill ni veta mer kan ni kontakta Tyrone Skogström, 0709 37 38 00, eller via kontaktformuläret i vänstra menyn.

Läs mer och se den kompletta CV:n på LinkedIn . Där finns både en svensk och en engelsk profil och de flesta av mina tidigare uppdrag

 

Reliable Business Case, Reliable, minskade it-kostnader, effektivare it, sourcing, driftkostnad, investering, minskad, minskade, budget, business, case, beslutsstöd, BI, business intelligence, ERP, ECM, HR, HRM, industri, bank, försäkring, logistik, ärendehantering, ehandel, ekommun, molntjänst, saas, cloud,  excelverktyg, ROI, TCO, return, on, investment, return on investment, total, cost, of, ownership, total cost of ownership, payback, cash flow, kassaflöde, återbetalning, metod, projekt, program, projektmodell, ramverk, dokumentation, presentation, mall, template, swedish, svenska, Uppsala, business case mall, mall, excel, nyttostyrning, nyttorealisering, nyttoanalys, svensk, svenska, konsulting, konsult, föreläsare, seminarie, författare, lärare, coach, mentor, senior, upphandling, LOU, upphandlare, upphandlingskonsult, förstudie, kammarkollegiet, managementkonsult, verksamhetskonsult, verksamhetsutvecklare, projektledare, programledare, ledning, styrning, sourcing, incourcing, outsourcing, EDBErgoGroup|SYSteam, EDB, SYSteam, systeam, budget, IT-budget, IT-budgetering, CFO, CIO, CEO, kommun, stat, landsting, sjukhus, call center, callcenter, contact center, telefoni, CTI, aastra, lync, videokonferens, ECM, ERP, BI, CPM, HRM, HR, lön, administration, efaktura, purchase to pay, procurement, outsourcing, sourcing, IT-drift, ITIL, avtal, köp, process, processen, processer, tyrone, skogström, tyrone skogström, beslutspåverkan, reliable change, Reliable Change, stockholm, uppsala, umeå, göteborg, malmö, lund, örebro, jönköping, oslo, bergen, sundsvall, OGC, PRINCE2, PMI, forskning, student, essay, thesis, research, abstract, reference, universitet, handelshögskolan, university, norge, norway, lunds, uppsalas, stockholms, göteborgs, gothenburg, ward, murray, taylor, bond, leverabler, KPI, KPIs, measure, mäta, mäta nytta, mätbar, mätbar nytta, resultat, mätabara resultat, beräkna, kalkylera, beslutsunderlag, val, forskning, svårvärderad, direkt nytta, indirekt nytta, prioritering, skatteverket, tullverket, försäkringskassan, kommun, landsting, myndighet, upphandling, införande, införa, controller, controlling, redovisning, ekonomi, investering, finansiell, bank, försäkring, internetbank, kundtjänst, välja, prioritera, risk, riskanalys, minskad risk, minimera, reducera, dataföreningen, astrakan, utbildning, businesskonusult

Reliable Business Case, Reliable, minskade it-kostnader, effektivare it, sourcing, driftkostnad, investering, minskad, minskade, budget, business, case, beslutsstöd, BI, business intelligence, ERP, ECM, HR, HRM, industri, bank, försäkring, logistik, ärendehantering, ehandel, ekommun, molntjänst, saas, cloud,  excelverktyg, ROI, TCO, return, on, investment, return on investment, total, cost, of, ownership, total cost of ownership, payback, cash flow, kassaflöde, återbetalning, metod, projekt, program, projektmodell, ramverk, dokumentation, presentation, mall, template, swedish, svenska, Uppsala, business case mall, mall, excel, nyttostyrning, nyttorealisering, nyttoanalys, svensk, svenska, konsulting, konsult, föreläsare, seminarie, författare, lärare, coach, mentor, senior, upphandling, LOU, upphandlare, upphandlingskonsult, förstudie, kammarkollegiet, managementkonsult, verksamhetskonsult, verksamhetsutvecklare, projektledare, programledare, ledning, styrning, sourcing, incourcing, outsourcing, EDBErgoGroup|SYSteam, EDB, SYSteam, systeam, budget, IT-budget, IT-budgetering, CFO, CIO, CEO, kommun, stat, landsting, sjukhus, call center, callcenter, contact center, telefoni, CTI, aastra, lync, videokonferens, ECM, ERP, BI, CPM, HRM, HR, lön, administration, efaktura, purchase to pay, procurement, outsourcing, sourcing, IT-drift, ITIL, avtal, köp, process, processen, processer, tyrone, skogström, tyrone skogström, beslutspåverkan, reliable change, Reliable Change, stockholm, uppsala, umeå, göteborg, malmö, lund, örebro, jönköping, oslo, bergen, sundsvall, OGC, PRINCE2, PMI, forskning, student, essay, thesis, research, abstract, reference, universitet, handelshögskolan, university, norge, norway, lunds, uppsalas, stockholms, göteborgs, gothenburg, ward, murray, taylor, bond, leverabler, KPI, KPIs, measure, mäta, mäta nytta, mätbar, mätbar nytta, resultat, mätabara resultat, beräkna, kalkylera, beslutsunderlag, val, forskning, svårvärderad, direkt nytta, indirekt nytta, prioritering, skatteverket, tullverket, försäkringskassan, kommun, landsting, myndighet, upphandling, införande, införa, controller, controlling, redovisning, ekonomi, investering, finansiell, bank, försäkring, internetbank, kundtjänst, välja, prioritera, risk, riskanalys, minskad risk, minimera, reducera, dataföreningen, astrakan, utbildning, businesskonusult

Reliable Business Case, Reliable, minskade it-kostnader, effektivare it, sourcing, driftkostnad, investering, minskad, minskade, budget, business, case, beslutsstöd, BI, business intelligence, ERP, ECM, HR, HRM, industri, bank, försäkring, logistik, ärendehantering, ehandel, ekommun, molntjänst, saas, cloud,  excelverktyg, ROI, TCO, return, on, investment, return on investment, total, cost, of, ownership, total cost of ownership, payback, cash flow, kassaflöde, återbetalning, metod, projekt, program, projektmodell, ramverk, dokumentation, presentation, mall, template, swedish, svenska, Uppsala, business case mall, mall, excel, nyttostyrning, nyttorealisering, nyttoanalys, svensk, svenska, konsulting, konsult, föreläsare, seminarie, författare, lärare, coach, mentor, senior, upphandling, LOU, upphandlare, upphandlingskonsult, förstudie, kammarkollegiet, managementkonsult, verksamhetskonsult, verksamhetsutvecklare, projektledare, programledare, ledning, styrning, sourcing, incourcing, outsourcing, EDBErgoGroup|SYSteam, EDB, SYSteam, systeam, budget, IT-budget, IT-budgetering, CFO, CIO, CEO, kommun, stat, landsting, sjukhus, call center, callcenter, contact center, telefoni, CTI, aastra, lync, videokonferens, ECM, ERP, BI, CPM, HRM, HR, lön, administration, efaktura, purchase to pay, procurement, outsourcing, sourcing, IT-drift, ITIL, avtal, köp, process, processen, processer, tyrone, skogström, tyrone skogström, beslutspåverkan, reliable change, Reliable Change, stockholm, uppsala, umeå, göteborg, malmö, lund, örebro, jönköping, oslo, bergen, sundsvall, OGC, PRINCE2, PMI, forskning, student, essay, thesis, research, abstract, reference, universitet, handelshögskolan, university, norge, norway, lunds, uppsalas, stockholms, göteborgs, gothenburg, ward, murray, taylor, bond, leverabler, KPI, KPIs, measure, mäta, mäta nytta, mätbar, mätbar nytta, resultat, mätabara resultat, beräkna, kalkylera, beslutsunderlag, val, forskning, svårvärderad, direkt nytta, indirekt nytta, prioritering, skatteverket, tullverket, försäkringskassan, kommun, landsting, myndighet, upphandling, införande, införa, controller, controlling, redovisning, ekonomi, investering, finansiell, bank, försäkring, internetbank, kundtjänst, välja, prioritera, risk, riskanalys, minskad risk, minimera, reducera, dataföreningen, astrakan, utbildning, businesskonsult