Nyttoanalys för digitalisering - framtidens effektiva nationella eHälsa för vård och omsorg

RBC-metoden är en Kostnad-Nyttoanalys som levererar mycket trovärdiga prognoser på vilka effekter som vårdgivaren och patienterna får. Den berättar tydligt vilka ekonomiska verksamhetsnyttor som kommer att synas i resultaträkningen, och har systematisk beräkning av kapitalkostnader och löpande utgifter. Samtidigt får man en komplett inventering på samtliga kvalitativa verksamhetsnyttor och nyttor för kunder och andra aktörer.

Metoden ger ett underlag som håller hård granskning, vilket ger ett stort handlingsutrymme för hur ni kan använda resultaten. 

Kanske ännu viktigare är att metoden tar höjd för att användas även efter beslutet, under verksamhetsförändringen och som stöd för förändringsledningen. Verksamhetsnyttorna med eHälsa-lösningar uppstår bara om människor - personal och patienter - beter sig på ett nytt sätt. 

Det kanske bästa stödet som RBC-metoden ger är hur den styr upp så man tydligt definerar verksamhetsnytta som [Nytta] från [Förändring], dvs. att man tidigt i dialog och analys söker efter vad som människor skall göra annorlunda. Man får i RBC Excel Tool tydliga nyckeltal för att kunna styra och mäta beteendeförändringen, och man får nyckeltal för resultatet från dessa. Både kavlitativa och finanisella förändringaa och resultat hanteras.

RBC Excel Tool, det gratis verktyg som ni kan ladda ner i menyn till här vänster, har en metod för kalkylering och en systematisk ledning för hur värdet beräknas, och dokumentationen tar upp de viktigaste sakerna som var källdata kommer från, hur man räknat, och vad riskerna är och kan motarbetas.Till skillnad från andra nyttoanalysmetoder ger RBC-metoden en vägledning hur mna systematiskt värderar nytta till pengar - och på samma sätt även hur man värderar kostnaderna.

RBC Excel Tool är egentligen en vanlig Excelfil med makron så att användarvänligheten är mycket stor. Den mallen som ni kan ladda ner kan i fliken "Customise" välja svenskt gränssnitt iställer för engelskt (och därmed får också fliken istället namnet "Anpassa"). Ni kan också använda kontakt-funktionen och be om en svensk mall istället.

 

Nyttoanalys e-Tjänster