RBC-metoden minskar kostnaderna

RBC-metoden har omfattande stöd för att man skall få kontroll på kostnaderna också. Metoden definierar att värderingen av investeringen skall ske med den ekonomiska livstiden som kalkyltid. Metoden anger hur man systematiskt skall hantera kostnadskalkylen och uppmuntrar t.ex. till att inkludera interna kostnader så att man på ett rättvist sätt t.ex. kan värdera om en outsourcing är lönsam eller inte. De business case som hanterar outsourcing är ofta "orättvisa" i sin värdering och kan egentligen ge vilket resultat man vill, eftersom det oftast saknas standarder för hur man räknar.

Konstandsanalys - projektbudget att lita på   

RBC-metodens första aktivitetssteg är att "optimera" förändringsinnehållet, dvs. innehållet på investeringen.

Använd kontakformuläret i vänstra menyn och be om inormation om hur metoden specifikt stödjer minskade IT-kostnader. Utifrån er befintliga situation inventeras era möjligheter till att minska både kortsiktiga och långsiktiga kostnadsdrivare för IT. Metoden stödjer alla former av investeringar för förbättrad verksamhet, inte bara IT, men när det gäller kostnader måste inventeringen urformas specifikt  efter det område som är relevant. Är det en investering med IT-innehåll för effektivare verksamhet eller t.ex. web-baserade tjänster för era kunder, så vill ni garanterat ha denna information om hur man minskar IT-kostnaderna med varje investering ni gör.

För att minska långsiktiga kostnadsdrivare är en inventering av möjligheterna inför varje ny investering det enda sättet för de flesta organisationer att komma vidare utan att ta mycket stora kostnader samma år. Gör ni det i anslutning till varje investering så kan man oftast integrera kostnaderna i en positiv Payback-kalkyl istället.