Reliable Business Case metod & handbook

Reliable Business Case Handbook - handbok för säkra business caseJag skriver för fullt och lägger ner mycket energi till att göra den läsvänlig, lättläst, och pedagogisk. Målet är att det skall vara en handbok för alla som gör business case, att få en tydlig metod, att inse alla kalkylrisker, och förstå hur i organisationens processer som ett business case används och borde användas. Vill du ha ett mail som påminnelse, när den är klar för leverans, anmäl dig via kontakt-länken till vänster. Laddar du gratis ner RBC Excel Tool så skickar jag också informationen.

Det finns redan ett utbildningsmaterial, mallar och övningsexempel som gör det enkelt och effektivt att både förstå och tillämpa metoden och RBC Excel Tool i verksamheten. Det hänger ihop med det större målet, att ni skall kunna ha ett ramverk för att garantera nyttorealisering, dvs. process och kvalitetssäkring för att verksamhetseffekterna verkligen skall uppstå. Utbildningsmaterialet kan användas idag av mig och andra team-medlemmar hos min arbetsgivare för kurser i allmän investeringsanalys och nyttovärdering, utbildning specifikt i RBC-metoden, eller i samband med införande av t.ex. nyttoanalys som processer i er verksamhet.

I menyn till vänster kan du helt gratis prova RBC Excel Tool, som ger stöd att utföra analyser enligt metodik, att dokumentera, och att rapportera. Inbyggt i excel-filen finns hjälptext för hur analysen skall utföras.

Extensive-help-guidelines-directly-in-the-excel-tool

Även om RBC Excel Tool är intuitivt och kan användas av de flesta med vana av att göra business case och nyttovärderingar sedan tidigare, så är kvaliteten på siffror och dokumentation inte garanterad utan att man innan gått utbildning och gjort övningsexempel osv. Det är så mycket mer än bara att ställa upp saker på rätt sätt och få diagram och tabeller som ser bra ut. I framtiden kommer ni också kunna läsa er till detta i RBC Handbook, men just nu är utbildning och träning det sätt ni snabbast gör Reliable Business Case.

Hjlptext och guideline metodbeskrivning stöd i business case-analysen