Vad är RBC och varför finns den?

Nyttorealisering White Paper pdfMetoden finns för att den väver samman traditionell Return on Investment (ROI), Total Cost of Ownership (TCO) och nyttoanalys (t.ex. PENG) i en enda snabb och effektiv analys, systematiskt utformad, med mindre kalkylrisk och med resultat som mycket säkert prognostiserar verkligt resultat. Den finns också för att motsvara internationella krav på analys i t.ex. PRINCE2 och andra svenska projektstyrningsmetoder som XLPM, PPS, osv.

I Sverige är det mest vanligt att beslut fattas efter dåligt standardiserade varianter av Payback (återbetalning), K/I-analys och ROI. Vid IT-investeringar används även nyttoanalysen PENG framför allt i publika organisationer, en metod som på sin tid följde andra internationella ansatser inom hälsa och miljö att kalkylera med svårvärderad nytta i pengar. De tillgodosåg behoven inom investeringaanalys hos organisationer som inte är säljande bolag med intäkter som största drivkraft, men bristerna är många för att använda PENG som beslutsunderlag för investeringar. Alla förutsättningar finns att gå över till Reliable Business Case.

  • RBC erbjuder nyckeltalen din organisation använder vid investering - ROI, payback, nuvärde, internränta, osv
  • Reliable Business Case räknar aldrig med osannolika vinster man aldrig kommer att se och mäta
  • MEN - den har konkreta guidelines för verksamhetsnyttor som inte kan värderas i pengar men likväl är drivande för beslutBeslutsfattarna förstår tydligt vad se ser för siffror framför sig, risker och sannolikhet till resultat
  • RBC hanterar nyttovärdering och kostnaderpå samma sätt
  • Metoden erbjuder den länge saknade vägledningen hurverksamhetsnytta skall väderas till pengar på ettsystematiskt sätt
  • RBC är utformat för att stödja nyttorealisering(WhitePaper), "benefits realisation", dvs. att ge underlag för vidare proaktiv förändringsledning och mätning
  • RBC Excel Tool är ett stöd för att genomföra analyser och dokumentera dem
  • RBC Excel Tools rapport erbjuder snygg presentation av de resultat ni själva väljer ut är relevanta för beslutet
  • Reliable Business Case är en metod med tillhörande stöd i form av RBC Excel Tool, en helt gratis makrobaserad Excelfil. Bara att ladda ner via länken i menyn till vänster. RBC Excel Tool kan nu med en knapptryckning ändra mellan språk Svenska och Engelska.